انتخاب مدیران ورزشی در استانها خواسته هیاتهای ورزشی خراسان شمالی است

به گزارش ایرنا شماری از روسای هیاتهای ورزشی خراسان شمالی بر این باورند که عدم انتخاب مدیران ورزشی برای استانها ضربه زیادی به ورزش این مناطق به خصوص استانهای ضعیف از لحاظ مالی و فضای ورزشی زده است.
این افراد می گویند: انتخاب مدیران ورزشی به دلیل آشنایی آنها با مقوله ورزش و مشکلات ورزشکاران و ورزش بهتر می تواند رشته های ورزشی را در استانها تقویت کند.
رییس هیات کشتی خراسان شمالی گفت: خواسته اصلی ورزشکاران این استان از رییس سازمان تربیت بدنی انتخاب مدیران استانها از بین ورزشکاران باتجربه و لایق است.
حسین جعفرزاده روز چهارشنبه به ایرنا گفت: از چندین سال قبل شعار انتخاب مدیران ورزشی برای مناصب ورزشی به خصوص در استانها داده می شود، ولی متاسفانه همچنان در اجرا با مشکل مواجه است.
او معتقد است: انتخاب مدیران ورزشی برای استانهای کشور علاوه بر تقویت ورزش به اتحاد بیشتر بین ورزشکاران و مدیران این بخش انجامیده و زمینه ساز تقویت ورزش و بهره گیری از تونمندیهای استانی می شود.
رییس هیات کشتی خراسان شمالی گفت: تقویت ورزش در سطح کشور به خصوص تقویت تیم ملی مرهون تلاش استانها است و زمانی که ورزش در استانها رو به زوال برود، قطعا این مشکلات در تیم ملی نیز نمایان می شود.
رییس هیات دوچرخه سواری خراسان شمالی نیز انتخاب مدیران ورزشی را برای استانها ضروری خوانده و می گوید: انتخاب مدیران ورزشی نیاز به خطرپذیری دارد که تاکنون در سطح کشور مدیران ارشد نخواسته اند این خطر را بپذیرند.
حسن منفرد به ایرنا گفت: این در حالی است که تجربه نشان داده که مسوول هر بخشی اگر از افراد مرتبط و آشنا به آن مقوله انتخاب شود میزان خطا و اشتباه در آن مسوولیت کمتر و توسعه بیشتر شده است.
او معتقد است: مدیران ورزشی علاوه بر آشنایی با اصول ورزش، با مشکلات و تنگناهای این بخش نیز آَشنا بوده و با حمایتی که از طریق جامعه ورزشی می شود بهتر می توانند مجموعه را اداره کنند.
رییس هیات کاراته خراسان شمالی الصاق بودجه هیاتهای ورزشی به تربیت بدنی استانها، ایجاد فضای ورزشی اختصاصی و مشخص شدن اعتبار ورزشی بند "ب" را خواست این هیات ورزشی از رییس جدید سازمان ورزش کشور عنوان کرد.
دانیال جاویدی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: در شرایط فعلی به علت نامشخص بودن اعتبار هیاتها، فدراسیون و ادارات کل تربیت بدنی برای پرداخت اعتبار هیاتها، مسوولیتی را متوجه خود نمی دانند.
او افزود: متاسفانه به نظر می رسد که در این دو بخش دوگانگی نیز وجود دارد، به طوری که وقتی هیاتها برای دریافت اعتبار به فدراسیون مراجعه می کنند، به استانها احاله می شوند و این قضیه برعکس نیز اتفاق می افتد.
این فعال ورزشی گفت: انتظار آن است که سازمان تربیت بدنی اعتبار هیاتهای ورزشی را در اختیار تربیت بدنی استانها قرار دهد تا با ارتباط نزدیکی که هیاتها با تربیت بدنی استان متبوع دارند، بهتر از آن بهره مند شوند.
وی مشخص نبودن اعتبار ورزشی بند "ب" در مورد یک درصد اعتبار ورزشی پروژه های عمرانی را مشکل ترین مقوله اعتباری در استانها می داند.
جاویدی معتقد است: باید سازمان تربیت بدنی بند "ب" را از سرجمع اعتبارات عمرانی کشور کسر و حق و حقوق هر استان را براساس اعتبارات عمرانی و یک درصد آن اختصاص دهد.
او گفت: این در حالی است که به دلیل الزام آور نبودن آیین نامه هزینه کرد اعتبار بند "ب"، ادارات استانی از پرداخت این اعتبار به بخش ورزش امتناع می کنند.
استان خراسان شمالی دارای 20 هزار ورزشکار سازماندهی شده است و از 41 هیات ورزشی فعال در این استان بالغ بر 27 هیات نیز دارای رییس هستند که مابقی به صورت سرپرستی اداره می شوند.
هم اکنون سرانه فضای ورزشی خراسان شمالی با احتساب فضاهای ورزشی اختصاصی ادارات، سازمانهای دولتی و غیردولتی و شرکتهای خدماتی 65 سانتیمتر است که پیش بینی می شود با افتتاح پروژه های در دست اجرا این رقم به 100 سانتیمتر برسد.

/ 0 نظر / 8 بازدید